IFRS 16 systemløsning

Hvordan påvirker alle leasing- og leieavtaler balansen din – og hvordan beregner dere IFRS 16 forpliktelsene i henhold til stadig endringer i deres billeaseavtale? ShareControl IFRS 16 håndterer effektivt alle leasingavtaler i samsvar med IFRS 16-reglene.

ShareControl IFRS 16

 

Avtale-  og kontrakt systemløsning

Avtaler som automatisk forlenges og kontrakter som utløper uten at dere har gjort en reel vurdering, koster bedriften mye penger. Avtaleforvaltning og kontraktshåndtering med ShareControl Contract gir bedriften kontroll og oversikt.

ShareControl Contract

 

Programvare for effektivt samarbeide

Her finner dere løsninger for de utfordringer innen kontrakt-, avtal – og dokumenthåndtering som deres bedrift står ovenfor. Ferdig programvare – leveres som Add-ins i Microsoft 365 som er klar til installering og kan anvendes innen kort tid.

Styreportal

Hva ble diskutert på forrige styremøte og hvordan ser selskapets økonomiske situasjon ut? Gjennom vår styreportal ShareControl Board holder styremedlemmer og ledelsen seg oppdatert. Med ShareControl Board etablerer dere effektive styremøter og beskytter sensitiv informasjon.

ShareControl Board

Konsernrapportering

Månedlige regnskaper og kvartalsrapportering må gjøres i tide – og involvere hele økonomiavdelingen. Med ShareControl Finance effektivisere du arbeidet og får lett tilgang til nødvendig dokumentasjon.

ShareControl Finance

Nyheter

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

May 12, 2022

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 16 eller Contract modulen (de kan kombineres) og få frem forventede kontraktbetalinger pr kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.  Les mer om ShareControl Contract her Budsjettvaluta er […]

Les mer

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

April 27, 2022

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16. ShareControl IFRS 16-programvare håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren leveres som et Microsoft 365 […]

Les mer

Brukerhistorier

"Styrken hos Share Control er at deres IFRS 16 system og fagkompetanse gir oss en trygghet"
"Share Control har vært en fantastisk støttespiller under hele implementeringen"
"Gjør Sanity checks"! Jeg føler meg trygg når informasjonen i Share Control IFRS 16-løsning samsvarer med Crosschecks data!