Derfor skal dere erstatte deres Excel modell med vår IFRS 16 løsning for leieavtaler

For å sikre at oppfølging  og rapportering av leieavtaler er i samsvar med IFRS 16, vil du over tid legge merke til at Excel ikke er optimalt og ikke helt pålitelig.

Det skal være enkelt å samle informasjon og data fra hele konsernet. Du vil ha en klar oppfølging på globalt plan. Fremheve endringer og vise leieavtaler på en måte som gir deg nye muligheter til å følge opp og forbedre effektiviteten. En optimal løsning for konsernet. Forhåndsinnstilte beregningsmodeller som har lagt til rette for å få full kontroll og sporing av hele bokføringsprosessen.

Share Control IFRS 16

  • Sparer tid
  • Gir god kontroll
  • Gir oppfølgning av avtaler og kontrakter
  • Gir sporbarhet av endringer
  • Gir forutsigbarhet

Sammenlignet med Excel, håndterer Share Control IFRS 16 alle beregninger og du får rapporter som du kan sammenligne og legge ut i de forskjellige periodene. Alle beregninger gjøres automatisk, noe som er en stor fordel. Du kan føle deg trygg på at tallene vil være riktige.

Share Control tilbyr en løsning som er veldig enkel å installere og fullt kompatibel med Microsoft Office 365 og ERP-systemene dine. Vi forteller deg mer om hvordan vi kan legge til rette for regnskap på en langsiktig og en forutsigbar måte.

Jeg forteller deg gjerne mer!

Ellinor Rylander

IFRS 16 hva er en leasingavtale

Hva er en leieavtale. Hvordan bør dette være definert for anvendelse av IFRS 16 leasing? IFRS, 16 hva er en leasingavtale? Ifølge standarden er definisjonen "en avtale, eller en del av en avtale, ...

Erfaringer med implementering av IFRS 16

Våre erfaringer med IFRS 16 implementering Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av vår CEO Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle p...

ShareControl styreportal tåler å bli sammenlignet

Hvordan ser dine behov ut for oppfølging og kontroll med selskapets dokumenter. Styredokumentasjon og oppfølging av kontrakter i en løsning, eller eget nettsted for styreportal, kontraktoppfølging...