Derfor skal dere erstatte deres Excel modell med vår IFRS 16 løsning for leieavtaler

For å sikre at oppfølging  og rapportering av leieavtaler er i samsvar med IFRS 16, vil du over tid legge merke til at Excel ikke er optimalt og ikke helt pålitelig.

Det skal være enkelt å samle informasjon og data fra hele konsernet. Du vil ha en klar oppfølging på globalt plan. Fremheve endringer og vise leieavtaler på en måte som gir deg nye muligheter til å følge opp og forbedre effektiviteten. En optimal løsning for konsernet. Forhåndsinnstilte beregningsmodeller som har lagt til rette for å få full kontroll og sporing av hele bokføringsprosessen.

Share Control IFRS 16

  • Sparer tid
  • Gir god kontroll
  • Gir oppfølgning av avtaler og kontrakter
  • Gir sporbarhet av endringer
  • Gir forutsigbarhet

Sammenlignet med Excel, håndterer Share Control IFRS 16 alle beregninger og du får rapporter som du kan sammenligne og legge ut i de forskjellige periodene. Alle beregninger gjøres automatisk, noe som er en stor fordel. Du kan føle deg trygg på at tallene vil være riktige.

Share Control tilbyr en løsning som er veldig enkel å installere og fullt kompatibel med Microsoft Office 365 og ERP-systemene dine. Vi forteller deg mer om hvordan vi kan legge til rette for regnskap på en langsiktig og en forutsigbar måte.

Jeg forteller deg gjerne mer!

Ellinor Rylander

ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

  Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 samme...

IFRS 16 og COVID-19 – slik håndterer dere endringer i leieavtaler

IFRS 16 og COVID-19 - slik håndterer dere endringer i leieavtaler Korona-pandemien innebærer en rekke ulike endringer i forskjellige typer av leieavtaler og nye statlige støttetiltak som må rappo...

IFRS 16 og effekter av Korona pandemien

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av vår CEO Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i mai...