FAQ

Hvordan kommer jeg i gang?

Jeg har en rekke selskaper som er aktuelle, men forskjellige personer skal ha tilgang til disse. Hvordan kan jeg løse tilgangsproblematikken?

Jeg vil gjerne teste app’en og bestille et prøveabonnement. Hvis jeg bestemmer meg for ikke å kjøpe, hva skjer da med de dataene jeg har lastet opp?

Hva forplikter jeg meg til ved kjøp?

Hva skjer etter prøveperioden hvis jeg ønsker å tegne et abonnement?

Jeg ønsker å dele revisor oppslaget med revisor, må jeg da kjøpe en ekstra lisens til revisor?

Kan jeg dele enkeltdokumenter?

Hva skal jeg gjøre hvis jeg ønsker å holde orden på versjonene og endringer som er gjort?

Jeg ser for meg at det blir svært mye dokumenter, vil det påvirke funksjonaliteten til applikasjonen

Oppbevaringstiden er redusert til 5 år med visse unntak. Hvordan kan jeg slette store mengder dokumenter som er eldre enn 5 år?

Vi jobber tett sammen med ekstern regnskapskonsulent, kan jeg dele med vedkommende uten å kjøpe egen lisens?

Jeg har forsøkt å kopiere lagringspliktige dokumenter fra Office 365 til server/pc men syntes dette er vanskelig og tungvint. Må jeg dette og hva er eventuelt konsekvensen av å ikke gjøre det?

Jeg liker applikasjonen og vil gjerne benytte denne på ulike nettsteder. Er det mulig?

Jeg har ikke Office 365, men vil gjerne teste ut ShareControl. Hva skal jeg gjøre?

Jeg har dessverre slettet mange dokumenter, og klarer ikke å få de tilbake. Hva gjør jeg nå?

Hvordan logge på flere Microsoft kontoer samtidig?