Forlengelse av Covid 19 unntaket i IFRS 16 til 30. juni 2022

IASB vedtok 31 mars 2021 en forlengelse av Covid-19 bestemmelsen i paragraf 46A fra 30 juni 2021 til 30 juni 2022. Bestemmelsen gjør at en leietaker slipper å vurdere om lettelser i leieavtaler som faller under  IFRS 16.46A er en modifisering av en leiekontrakt, men regnskapsføre disse endringene som de ikke var en modifisering. Bakgrunnen for forlengelsen er at Covid-19 pandemien fortsatt er sterkt gjeldende.

Les mer: IFRS 16 og effekter av Korona pandemien

Nedenfor er en oversikt over effektene for leietaker. Vi viser til mer omfattende veiledning i vår brukermanual

https://api.sharecontrol.no/cdn/doc/ifrs16_covid19.pdf

Årsregnskap 2020 er avlagt Årsregnskap 2020 er ikke avlagt
Selskapet har tidligere anvendt unntaket i IFRS 16.46A

 

Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022. For disse avtaler regnskapsføres endringene retrospektivt med effekt på egenkapitalen 1. januar 2021 Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022 Forlengelse av perioden får  effekt fra 1. januar 2020. Hvis selskapet har utarbeidet tall for delårsperioder i 2020 skal disse da endres
Selskapet  har ikke anvendt unntaket tidligere, men vurderer å gjøre dette nå

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

IFRS 16 – Webinar

Vi har gleden i år også å invitere til webinar sammen med KPMG partner Serge Fjærvoll.  Webinaret dekker de siste nyhetene om IFRS 16, samt råd og tips om hvordan du kan arbeide med IFRS 16 ...

Mangler dere oversikt over selskapets kontrakter? 

Et sentralt arkiv over selskapets kontrakter vil bedre styringen. Ha oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder, få oversikt over alle kontrakter med forskjellige leverandører for å kunne fremfo...

Kontroll på bedriftens dokumenter med Microsoft 365 

Dere har sikkert allerede regnskapet i skyen og er svært fornøyd med det, tilgjengelig overalt, lett å få oversikt og utført godkjennelser og utbetalinger med mobilen  Det neste steg kan...