Forlengelse av Covid 19 unntaket i IFRS 16 til 30. juni 2022

IASB vedtok 31 mars 2021 en forlengelse av Covid-19 bestemmelsen i paragraf 46A fra 30 juni 2021 til 30 juni 2022. Bestemmelsen gjør at en leietaker slipper å vurdere om lettelser i leieavtaler som faller under  IFRS 16.46A er en modifisering av en leiekontrakt, men regnskapsføre disse endringene som de ikke var en modifisering. Bakgrunnen for forlengelsen er at Covid-19 pandemien fortsatt er sterkt gjeldende.

Les mer: IFRS 16 og effekter av Korona pandemien

Nedenfor er en oversikt over effektene for leietaker. Vi viser til mer omfattende veiledning i vår brukermanual

https://api.sharecontrol.no/cdn/doc/ifrs16_covid19.pdf

Årsregnskap 2020 er avlagt Årsregnskap 2020 er ikke avlagt
Selskapet har tidligere anvendt unntaket i IFRS 16.46A

 

Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022. For disse avtaler regnskapsføres endringene retrospektivt med effekt på egenkapitalen 1. januar 2021 Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022 Forlengelse av perioden får  effekt fra 1. januar 2020. Hvis selskapet har utarbeidet tall for delårsperioder i 2020 skal disse da endres
Selskapet  har ikke anvendt unntaket tidligere, men vurderer å gjøre dette nå

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leas...

Bruk ShareControl IFRS 16 istedenfor for Excel for dine IFRS 16 forpliktelser – det er mange fordeler

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet me...