Forlengelse av Covid 19 unntaket i IFRS 16 til 30. juni 2022

IASB vedtok 31 mars 2021 en forlengelse av Covid-19 bestemmelsen i paragraf 46A fra 30 juni 2021 til 30 juni 2022. Bestemmelsen gjør at en leietaker slipper å vurdere om lettelser i leieavtaler som faller under  IFRS 16.46A er en modifisering av en leiekontrakt, men regnskapsføre disse endringene som de ikke var en modifisering. Bakgrunnen for forlengelsen er at Covid-19 pandemien fortsatt er sterkt gjeldende.

Les mer: IFRS 16 og effekter av Korona pandemien

Nedenfor er en oversikt over effektene for leietaker. Vi viser til mer omfattende veiledning i vår brukermanual

https://api.sharecontrol.no/cdn/doc/ifrs16_covid19.pdf

Årsregnskap 2020 er avlagt Årsregnskap 2020 er ikke avlagt
Selskapet har tidligere anvendt unntaket i IFRS 16.46A

 

Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022. For disse avtaler regnskapsføres endringene retrospektivt med effekt på egenkapitalen 1. januar 2021 Avtaler med et leiefritak ut over 30. juni 2021 men ikke lenger enn 30. juni 2022 Forlengelse av perioden får  effekt fra 1. januar 2020. Hvis selskapet har utarbeidet tall for delårsperioder i 2020 skal disse da endres
Selskapet  har ikke anvendt unntaket tidligere, men vurderer å gjøre dette nå

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

Dersom unntaksregelen ikke er anvendt da den ikke har vært aktuell tidligere, kan den nå anvendes for kontrakter hvor det er gitt lettelser i leiebetaling frem til 30. juni 2022.

 

Forlengelse av Covid 19 unntaket i IFRS 16 til 30. juni 2022

IASB vedtok 31 mars 2021 en forlengelse av Covid-19 bestemmelsen i paragraf 46A fra 30 juni 2021 til 30 juni 2022. Bestemmelsen gjør at en leietaker slipper å vurdere om lettelser i leieavtaler som ...

Fokuser på de riktige tingene til årsregnskapet

Nå kan du se det innspilte webinaret med Share Control og KPMG som ble avholdt i desember og januar. Med et IFRS 16 kontraktsystem var temaet å fokusere på de riktige tingene til årsregnskapet 202...

Over 60 deltakere i Share Control-webinaret med KPMG

Fredag ​​18. desember ble Share Controls webinar med KPMG lansert. Temaet, IFRS 16 og hva må vi fokusere på til årsregnskapet, tiltrakk seg  over 60 deltakere.  Over 60 deltakere fikk med ...