Forecast/prognose og analyser av kontrakter

May 12, 2022

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 16 eller Contract modulen (de kan kombineres) og få frem forventede kontraktbetalinger pr kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.  Les mer om ShareControl Contract her Budsjettvaluta er […]

Les mer

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

April 27, 2022

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16. ShareControl IFRS 16-programvare håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren leveres som et Microsoft 365 […]

Les mer