IFRS 16 hva er en leasingavtale

Hva er en leieavtale. Hvordan bør dette være definert for anvendelse av IFRS 16 leasing?

IFRS, 16 hva er en leasingavtale? Ifølge standarden er definisjonen “en avtale, eller en del av en avtale, som vil overføre retten til bruk for et aktivum (den underliggende eiendelen) for en viss tid i bytte mot kompensasjon”. Spørsmålet er avgjørende for å kunne besvare hvorvidt en eiendel utgjør en leieavtale i henhold til IFRS 16. Alle kriterier burde være møtt, for at avtalen skal betraktes som en leieavtale.

Tre saker for IFRS 16, hva er en leasingavtale

Det første spørsmålet for IFRS 16. Hva er en leieavtale knyttet til, om avtalen er knyttet til en identifisert eiendel eller ikke. Tilgang til eiendelen kan uttrykkes eksplisitt i avtalen. For eksempel, på 1990-tallet, Europaparlamentet ved å henvise til bestemte lokaler, en bil med et registreringsnummer eller en datamaskin med et identifikasjonsnummer. Imidlertid kan eiendelen også være implisitt uttrykt av leverandøren, ikke å ha den praktiske muligheten til å erstatte eiendelen i en periode. Sistnevnte gjelder for eksempel vanligvis kopi maskiner. Selv om leverandøren har rett til å erstatte en kopimaskin med kunden for en annen, vil det trolig koste leverandøren mer å gjennomføre utveksling enn man kunne tjene på å bytte. I alle fall er kopimaskinen et identifisert aktivum.

Det andre spørsmålet for IFRS 16. Hva som er en lease handler om hvorvidt leieavtalen mottar i hovedsak alle de økonomiske fordelene fra tilgang til objektet.  En forpakter som har en avtale for en eiendel som brukes av flere partier kan sjelden anses å motta vesentlig alle økonomiske fordeler. Hvis avtalen ikke er knyttet til fysisk adskilte deler av et større aktivum. Det kan for eksempel referere til en fiberkabel som brukes til å overføre data. Hvis bare én part har rett til å bruke fiberkabelen, kan dette føre til den konklusjon at avtalen utgjør en leieavtale. Men hvis forpakter ikke er berettiget til i hovedsak alle økonomiske fordeler, utgjøre avtalen ikke en leieavtale i henhold til IFRS 16 hva er en leasingavtale.

Til slutt, hva er definisjonen av en leieavtale? Det tredje spørsmålet gjelder om forpakter bestemmer bruken av eiendelen. Det avgjørende er hvem som styrer formålet med og hvordan eiendelen brukes. Dette er tilfellet, for eksempel vanligvis ikke som praktisk talt håndterer en eiendel. En maskin som krever en spesiell førerkort for å få utført ikke nødvendigvis må utelukkes fra å være en leieavtale.  Selv om leverandøren gir kunden slike sjåfører. Det avgjørende er hvem som bestemmer hva som skal utføres med maskinen og når. Det vil si den som styrer formålet med og hvordan maskinen brukes.

Les mer om IFRS 16 Leasing

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leas...

Bruk ShareControl IFRS 16 istedenfor for Excel for dine IFRS 16 forpliktelser – det er mange fordeler

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet me...