IFRS 16 løsning

ShareControl Kontrakt og IFRS 16 er en programvare for å følge opp leiekontrakter og utføre beregninger i samsvar med IFRS 16 standarden.

Med vår IFRS 16 løsning får dere en oversikt og kan forvalte selskapets leieavtaler. Løsningen trekker ut nøkkeldata fra kontraktene og utfører beregninger i samsvar med IFRS standarden.

Løsningen benytter en guidet registrering som kontrollerer nødvendig datagrunnlag i SharePoint. Datagrunnlaget for leieavtalen  lastes så opp i beregningsmaler. Beregningsgrunnlaget og metadata kan låses etter ferdigstillelse for senere revisjon. Dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres sammen med nøkkeldata for den faktiske kontrakten. Del løsningen med revisor og få en effektiv revisjon av selskapets løpende IFRS forpliktelser.

Vår IFRS 16 løsning gir full kontroll over nye leieavtaler og for løpende endringer.

Vår IFRS 16 løsning gir dere:

 • kontroll og forutsigbarhet
 • effektiv håndtering av leieavtaler og kontrakter
 • oppfølging av selskapets nøkkeltall
 • oversikt over endringer, oppsett for avstemming og noter til regnskapet

Løsningen installeres på deres Office 365 plattform og tilpasninger er enkelt å gjøre. Vi importerer gjerne kontraktdata for dere med en påfølgende kvalitetssikring. På den måten kommer raskt i gang. Oppfølging og forvaltning av andre type kontrakter kan også gjøres i løsningen.

Vi leverer også en tilleggsmodul med grensesnitt for integrasjon med kundens ERP- og/eller konsolideringssystem som kan tilpasses hver enkelt kunde.

Løsningen anvender SharePoint i Office 365 og fremhever nyttige funksjoner. som for eksempel forhåndsvisning av dokumenter, versjonslogg, avansert søk og deling med eksterne brukere. Løsningen er også tilgjengelig som en SharePoint-app på din mobil telefon eller nettbrett.

Kontakt oss for en demonstrasjon eller for mer informasjon av løsningen.

Powered by
Office 365

Galleri

Presentasjonsvideo

Funksjonalitet


ShareControl IFRS 16 for Office 365:

 • System for IFRS 16 beregninger og tilgang til underliggende leieavtaler og relevant dokumentasjon
 • Løsningen beregner også IFRS 16 forpliktelser for avtaler som går under finansiell lease
 • Løsning for oppfølging av alle type kontrakter, får samlet avtale- og kontraktsadministrasjon på ett sted
 • Varsler tidspunkt for indeksreguleringer, utøvelse av opsjoner, terminering og fornyelser
 • Regnskapsintegrasjon med alle ERP- og konsolideringssystem
 • Oppsett som viser endringer i perioden, avstemminger og noteopplysninger
 • Mange søke og filtermuligheter
 • Budsjettmodul og Power BI løsning for analyse og lett tilgang til kontrakter
 • Mulighet til å legge egne interne retningslinjer og lenker til nettsider dere bruker ofte
 • Kunnskapsbase med eIFRS-koblinger.