IFRS 16

Alle børsnoterte selskaper er fra 1. januar 2019 pliktet til å følge IFRS 16, og til dette trenger de en løsning. ShareControl har utviklet en løsning, integrert i Office 365, som er tilgjengelig i ALSO Cloud Marketplace.

IFRS 16 erstattet tidligere gjeldende IAS 17 og må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019. ShareControl har lansert en ny tjeneste for håndtering av leieavtaler i henhold til den nye regnskapsstandarden IFRS 16.

  • Vi har utviklet løsningen i SharePoint, og den fungerer som en add-in til Office 365, forklarer Ragnar Bryne, Operativ Leder i ShareControl.

Ettersom løsningen er laget i Office 365 kan kunden logge seg inn via sin Office konto, og det er en standardisert programvare som er enkel å implementere og komme i gang med.

 

Alle trenger en løsning

Den nye standarden er innført, og mange børsnoterte selskaper er på jakt etter en løsning. Derfor er ShareControl nå i den heldige situasjonen at kundene kommer til dem.

  • Det er mange som søker etter en IFRS 16 løsning, og som tar kontakt med oss. Så vidt jeg vet er vi de eneste som leverer en slik løsning i Office 365, sier Bryne.
  • De store konsulentselskapene, som KPMG, Deloitte, PwC og EY fungerer også som ambassadører for oss fordi de ønsker at kundene sine skal ha en løsning de har god erfaring med. Dette er tungt materiale som krever ekspertise, og godt oppsett, fortsetter Bryne

Hva er alternativet til å velge deres løsning?

  • Det er noen som benytter Excel, og gjør egne oppsett og beregninger der. Det går fint an å starte i Excel og finne en oppstartsbalanse. Men når man skal i produksjon og begynne å rapportere, har man behov for en løsning som ivaretar standarden på en god måte, sier Bryne og legger til
  • Flere av de store konsulentselskapene sier at dersom du har mer enn en kontrakt, så trenger du en løsning.

Hvorfor?

  • Fordi det vil være vanskelig å manuelt vedlikeholde det du har behov for i henhold til lovkrav; endringer, indeksreguleringer og termineringer av leiekontrakter.

Med ShareControl Contract & IFRS 16 får selskapene en gjennomprøvd modell som fagmiljøene er kjent med og stoler på. Alle endringslogger ligger i løsningen.

 

Derfor bør IT-Partnere selge løsningen

For IT Partnere er dette et produkt som både kan brukes i innsalget mot nye kunder, og som en merverdi til eksisterende kunder for å knytte de tettere til seg.

  • Dersom man har børsnoterte selskaper som kunder, kan man ta for gitt at de trenger et system, sier Bryne.

Ved å implementere løsningen hos kunden, knytter man kunden tettere til seg.

  • Man binder selskaper til seg for en lengre periode. Ettersom det er høye byttekostander, er det sjeldent at selskaper ønsker å bytte et slikt system når de først har mange avtaler liggende der. Foruten leieavtaler kan systemet også brukes til å håndtere andre avtaler, forklarer Bryne.

I forhold til nye kunder, blant børsnoterte selskaper, kan løsningen være et godt innsalg: «Vi setter opp Office 365 med ønsket brukerstruktur, integrert med et avtalebehandlingsverktøy som sørger for at leieavtaler håndteres i henhold til IFRS 16».

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leas...

Bruk ShareControl IFRS 16 istedenfor for Excel for dine IFRS 16 forpliktelser – det er mange fordeler

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet me...