ShareControl IFRS 16

– få oversikt og effektiv beregning av deres leieavtaler

Få kontroll, oversikt og effektiv håndtering av alle leasingavtaler – fra leieavtaler for kontorer til leasing av firmabiler. Programvaren henter nøkkeldata fra alle kontrakter og utfører beregninger i samsvar med IFRS 16-standarden.

Fordeler med ShareControl IFRS 16

 • Enkel administrasjon og kontroll av selskapets leieavtaler og IFRS 16 forpliktelser
 • Påminnelse om fornyelser, indeksjusteringer, opsjoner m.m
 • Komplett beregning av IFRS 16 størrelser
 • Inkluderer noteopplysninger, endringslogg og spesifisering av endringsbalansen
 • Valutahåndtering både for kontrakter i en annen valuta og konsolidering av utenlandske enheter
 • Integrering med regnskaps og konsolideringssystem (tilleggsprodukt)
 • Automatisk indeksregulering for kunder med mange leieavtaler
 • Funksjonalitet for oppkjøp av selskaper
 • Mulighet for beregning av dagsrater
 • Automatisk revisjonsspor, lett for revisor å revidere
 • Integrasjoner med BI-systemer for å lage dashboards

Microsoft 365  og ShareControl IFRS 16 

ShareControl IFRS 16 er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

Excel VS ShareControl IFRS 16? Les mer her

ShareControl IFRS 16 Pro – for ytterligere støtte til virksomheten

 • Power BI-løsning – analyser og rapporter og forenklet tilgang til kontrakter, metadata og beregninger
 • Budsjett og prognose
 • Opplysning om bruksrett eiendel (akkumulert kostnad og akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger)
 • Registering av leieavtaler som utleier eller fremleie
 • Mulighet for å korrigere feil i tidligere perioder med akkumulert effekt i valgt regnskapsperiode
 • Mulighet for 4-4-5 rapportering

ShareControl IFRS 16 Billeasing – for dere med flåteavtaler fra utleieselskap for biler så vel som maskiner

 • Automatisk integrasjon med bilutleieselskapet
 • Tilrettelegger for forvaltning av underliggende eiendeler og avslutning av disse
 • Endringer i avtalene håndteres og rapporteres automatisk
 • Samlet oversikt og beregning av alle leasingavtaler

Kan IFRS 16 gjøres om til et konkurransefortrinn?

Forskriften om IFRS 16 som ble innført fra og med 1. januar 2019 satte krav om beregning av selskapets leieforpliktelser. Alle leieforpliktelser over en viss størrelse og lengde skal balanseføres som en rettighet og en fremtidig forpliktelse, for deretter avskrives løpende som om det var en eiendel. Dette får selvfølgelig stor innvirkning for balanseverdier og nøkkeltall som EBITDA og avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) for de selskap som leier store eiendeler som; lokaler, anleggs- og produksjonsutstyr, fly, tog, skip mm.

Selskapets IFRS 16 forpliktelser vil medføre endringer i balanseverdier, nøkkeltall, skattemessige konsekvenser og kanskje også påvirke selskapets lånevilkår. Ved at nå leieforpliktelsen synliggjøres på denne måten, vil nok mange bedriftsledere kanskje revurdere om en skal eie eller leie og også muligens reforhandle selskapets leieavtaler for å styrke sin finansielle og konkurransemessig posisjon.

Microsoft 365 add-ins og ShareControl IFRS 16 – slik fungerer det

ShareControl IFRS 16 er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

Hold orden på leieavtalene dine

Bestill en demo