Contract – kontraktportal

ShareControl Contract er et nettsted for oppfølging av kontrakter og har til hensikt å gi en samlet oversikt over selskapets kontraktsforpliktelser. Med aktiv oppfølging av kontrakter kan selskapet redusere løpende kostnader og redusere risiko for manglende fornyelser av kritiske avtaler.

Løsningen gir en sikker og strukturert arbeidsplass for kontrakthåndtering. Med god oversikt over løpende reguleringstidspunkt for kontrakter, hvem som har ansvar for oppfølging og oppgavedeling oppnås en god samhandling for å nå felles mål.

Tilgang til ShareControls Kunnskapsoppslag med de relevante lover og bestemmelser for de kontraktstyper man jobber med.

Powered by
Office 365
I samarbeid med
DLA PIPER

Galleri

Presentasjonsvideo

Funksjonalitet


ShareControl Contract for Office 365:

 • Gir god oversikt over løpende kontraktsforpliktelser, reguleringstidspunkt og hvem som har ansvar for oppfølging.
 • Kontraktdokumentasjon er lett tilgjengelig ved en strukturert lagring av filer med bruk av metadata.
 • Kontraktkalender over viktige reguleringstidspunkt og mulighet til å legge inn egne.
 • Tilgang til Kunnskapsoppslag med relevante lover og bestemmelser.
  Innhold oppdateres løpende i samarbeid med advokatselskapet DLA Piper – et av verdens største advokatselskap.
 • Mulighet for å lenke inn selskapets interne retningslinjer som f.eks. Fullmaktsmatrise for innkjøp, Retningslinjer for større innkjøp, m.m.
 • Integrasjon mot flere leverandører av elektronisk signatur som f.eks. DocuSign.
 • Enkelt å ta ut kontraktsdata i Excel.
 • Enkel tildeling og behandling av oppgaver.
 • Versjonslogg av dokumenter lar deg hente tilbake eldre versjoner.
 • Skrivebeskyttelse av endelig dokumentasjon.
 • Enkelt filsøk via Office 365 søkemotor og Delve.
 • Sikker synkronisering av dokumenter via OneDrive og OneDrive for Business.
 • iPad bruk med muligheter for å markere og skrive på dokumenter.
 • Word Online lar deg også enkelt oversette dokumenter til andre språk.
 • Finnes også i Engelsk versjon.