Nyheter

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

May 12, 2022

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 16 eller Contract modulen (de kan kombineres) og få frem forventede kontraktbetalinger pr kontrakt, kontraktstype, avdeling eller selskap.  Les mer om ShareControl Contract her Budsjettvaluta er […]

Les mer

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

April 27, 2022

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leasingavtalene må være i samsvar med IFRS 16. ShareControl IFRS 16-programvare håndterer effektivt alle leasingavtaler i henhold til IFRS 16. IFRS 16-programvaren leveres som et Microsoft 365 […]

Les mer

Er du vår nye kollega?

March 28, 2022

ShareControl utvikler software for bl.a. håndtering av leieavtaler etter IFRS 16, avtaleportal, styreportal og økonomiavdelingens portal, løsninger som forenkler og effektiviserer deler av kundenes virksomhet. Våre løsninger legges på toppen av Microsoft 365 som SharePoint Add-ins Microsoft 365 innføres hos alle brukere av Microsoft og ferdige løsninger etterspørres. ShareControl har nå mer enn 60 bedrifter […]

Les mer

Vi rigger oss for internasjonal vekst

January 13, 2022

  Vi i ShareControl rigger oss for internasjonal vekst med oss har vi fått med oss Tom Scharning og den erfarne rådgiveren Nina Solbakken. Scharning og Solbakken går inn i selskapet som henholdsvis investerende styreleder og styremedlem.  Pressemelding 12/01-22 Programvare-utfordrer rigger seg for internasjonal vekst Det norske programvareselskapet Share Control AS, rigger seg for internasjonal […]

Les mer

IFRS 16 – Webinar

November 8, 2021

Vi har gleden i år også å invitere til webinar sammen med KPMG partner Serge Fjærvoll.  Webinaret dekker de siste nyhetene om IFRS 16, samt råd og tips om hvordan du kan arbeide med IFRS 16 i ShareControl Contract & IFRS 16  Faglig påfyll om IFRS 16 – Serge Fjærvoll Partner KPMG Bruk av IFRS […]

Les mer

Mangler dere oversikt over selskapets kontrakter? 

October 15, 2021

Et sentralt arkiv over selskapets kontrakter vil bedre styringen. Ha oversikt over hvilke rammeavtaler som gjelder, få oversikt over alle kontrakter med forskjellige leverandører for å kunne fremforhandle bedre betingelser. Få varsler om fornyelser og få input til budsjetter og regnskap  Microsoft 365 gir disse mulighetene, utfordringen er å sette de sammen på den hensiktsmessige […]

Les mer

Kontroll på bedriftens dokumenter med Microsoft 365 

September 17, 2021

Dere har sikkert allerede regnskapet i skyen og er svært fornøyd med det, tilgjengelig overalt, lett å få oversikt og utført godkjennelser og utbetalinger med mobilen  Det neste steg kan være å all dokumentasjon lett tilgjengelig som kontrakter, styrereferater,korrespondanse, samt varsler når ting bør gjøres. Microsoft 365 har disse funksjonene, men det kan være tidskrevende å sette sammen de forskjellige […]

Les mer

På vei til børs, nye investorer eller selge virksomheten?

August 27, 2021

Dette krever orden i dokumentasjonen slik at det er lett for rådgivere, revisorer og advokater å få tilgang til den nødvendige dokumentasjon som underbygger finansiell informasjon, prospekter, presentasjoner o.l.  Et utprøvet og enkelt dokumentbehandling system som organiserer dokumentasjonen på en logisk, lettfattelig måte og hvor det er enkelt å dele vil være essensielt for disse […]

Les mer

Forlengelse av Covid 19 unntaket i IFRS 16 til 30. juni 2022

April 7, 2021

IASB vedtok 31 mars 2021 en forlengelse av Covid-19 bestemmelsen i paragraf 46A fra 30 juni 2021 til 30 juni 2022. Bestemmelsen gjør at en leietaker slipper å vurdere om lettelser i leieavtaler som faller under  IFRS 16.46A er en modifisering av en leiekontrakt, men regnskapsføre disse endringene som de ikke var en modifisering. Bakgrunnen […]

Les mer