Nyheter

Se KPMG og Share Control sitt felles webinar om IFRS 16 og COVID-19 – slik håndterer dere endringer i leieavtaler

June 2, 2020

  Korona-pandemien innebærer en rekke ulike endringer i forskjellige typer av leieavtaler og nye statlige støttetiltak som må rapporteres riktig. Serge Fjærvoll, partner i KPMG og daglig leder Terje Glesaaen i Share Control gjennomgår regnskapsføring av endringer ihht. IFRS 16, herunder de nye Covid-19 reglene og viser hvordan endringene registreres i Share Control Contract & […]

Les mer

IFRS 16 og effekter av Korona pandemien

May 27, 2020

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av vår CEO Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i mai 2020.   Når det gjelder IFRS 16 effekter av leieavtaler iht Korona pandemien er det viktig å skille mellom såkalte revurderinger og modifiseringer for […]

Les mer

Behovet for å kunne ta raske beslutninger har økt dramatisk, og det er spesielt viktig å ha oversikt over alle selskapets avtaler og forpliktelser.

March 17, 2020

Share Control har kontraktløsninger og avtaleløsninger basert på Microsoft Office 365 der alle dokumenter er lett tilgjengelige og lagres sikkert. Med våre kontraktsløsninger får dere en god oversikt over alle selskapets avtaler og dets forpliktelser uansett hvor enn dere er. Med kontroll kan dere ta beslutninger! Eksempler på funksjoner: Kontrakt- og avtaleregister som lagres i […]

Les mer

IFRS 16 leasing

March 5, 2020

IFRS 16 leasing – Share Control kan regnskap og revisjon. ShareControl IFRS 16 oppfyller alle krav i samsvar med IFRS 16. Enkelt å administrere indeksjusteringer Sporbarhet Ferdig noter til årsrapporten Broen mot tidligere regnskapsanbefaling IAS 17 Share Control kan levere et guidet system som kan gi optimale løsninger for din forvaltning og beregning av IFRS […]

Les mer

IFRS 16 system og veien videre

February 4, 2020

Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av vår CEO Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. I denne delen av artikkelen vil vi diskutere IFRS 16 system og problemstillinger som vil oppstå før eller senere for de fleste foretakene. […]

Les mer
Kvinna gör beräkning

IFRS 16 beregning

January 31, 2020

Bestem diskonteringsrenten for leieavtalen For IFRS 16 er beregning og fastsettelse av renten som skal brukes ved diskontering av leiekontrakter for å bestemme leieforpliktelsen, en av de viktigste vurderingene som en leietaker må gjøre. Diskonteringsrenten vil påvirke både gjeldens størrelse og finansieringskostnadene som kan henføres til gjelden. Hva skal brukes til IFRS 16 beregning? I […]

Les mer
Hva er en leieavtale

IFRS 16 hva er en leasingavtale

January 16, 2020

Hva er en leieavtale. Hvordan bør dette være definert for anvendelse av IFRS 16 leasing? IFRS, 16 hva er en leasingavtale? Ifølge standarden er definisjonen “en avtale, eller en del av en avtale, som vil overføre retten til bruk for et aktivum (den underliggende eiendelen) for en viss tid i bytte mot kompensasjon”. Spørsmålet er […]

Les mer

Erfaringer med implementering av IFRS 16

January 9, 2020

Våre erfaringer med IFRS 16 implementering Dette er et utdrag fra en artikkel skrevet av vår CEO Terje Glesaaen i samarbeid med KPMG-partner Serge Fjærvoll. Den ble publisert i den profesjonelle publikasjonen “Revisjon og regnskap” i desember 2019. Den første delen er basert på intervjuer med selskaper som har gjennomgått en omfattende implementering av IFRS […]

Les mer

ShareControl styreportal tåler å bli sammenlignet

October 7, 2019

Hvordan ser dine behov ut for oppfølging og kontroll med selskapets dokumenter. Styredokumentasjon og oppfølging av kontrakter i en løsning, eller eget nettsted for styreportal, kontraktoppfølging og strukturert arkivering av forretningsdokumenter. Finn i vår produkttabell hva som er riktig for dere. Visste dere for eksempel, at ShareControl Kontrakter og ShareControl IFRS 16 gir full kontroll […]

Les mer

IFRS 16

July 12, 2019

Alle børsnoterte selskaper er fra 1. januar 2019 pliktet til å følge IFRS 16, og til dette trenger de en løsning. ShareControl har utviklet en løsning, integrert i Office 365, som er tilgjengelig i ALSO Cloud Marketplace. IFRS 16 erstattet tidligere gjeldende IAS 17 og må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019. ShareControl har […]

Les mer