Finance – økonomiavdelingportal

ShareControl Finance er et nettsted for bedriftens økonomiavdeling. Hensikten er å effektivisere arbeidsprosesser, skape bedre samhandling og god internkontroll med selskapets arbeidsdokumenter og rapporter.

Funksjon for oppgavebehandlingen med tidsfrister gir mulighet for god prosess for medarbeiderne og lederne for behandling og kontroll på alle oppgavene i periodeavslutning.

Prepared-by-Client (PBC) listen til bedriftens revisor kan innarbeides slik at det er enkelt for revisor å finne dokumentasjonen og status på denne. Dokumentasjonen arkiveres hos bedriften.

I løsningen organiserer dere all dokumentasjon som er viktig for avdelingen å ha orden på. Det er enkelt å gjenbruke og dele dokumentene med kollegaer, regnskapsfører og revisor på en kontrollert og strukturert måte.

ShareControl Controller er et nettsted for økonomi- og resultatansvarlige i en virksomhet. Hensikten er å effektivisere prosessen ved resultatoppfølging og budsjettarbeidet.

Powered by
Office 365

Galleri

Presentasjonsvideo

Funksjonalitet


ShareControl Finance for Office 365:

 • Få kontroll på felles dokumenter med en fleksibel, men forhåndsdefinert mappestruktur, bruk av metadata for gjenfinning.
 • Oppgavebehandling med tidsfrister slik at alle medarbeidere har oversikt over oppgavene i periodeavslutning.
  Leder godkjenner oppgaver. Dette dokumenterer internkontroll ved finansiell rapportering.
 • Oppgaveadministrasjon lar deg kopiere oppgaver, mapper og filer fra en periode til neste i en operasjon. Effektiviserer arbeidet.
 • Finanskalender over offentlige frister med mulighet å legge inn egne datoer.
 • Tilgang til Kunnskapsoppslag med relevante lover, bestemmelser og aktuelle satser.
 • Mulighet for å lenke inn interne retningslinjer som f.eks. Økonomihåndbok, Fullmaktmatriser, Budsjettguide, og nettsider du bruker i daglig arbeid, m.m.
 • Vårt revisoroppslag som viser status på utarbeidelsen av dokumentasjon, og effektiviserer arbeidet med revisor.
  Revisjonsselskapenes Prepared-by-Client (PBC) liste er innarbeidet slik at det er enkelt for revisor å finne dokumentasjonen og status på denne.
 • Kunnskapsoppslag med eIFRS lenker.
 • Versjonslogg av dokumenter lar deg hente tilbake eldre versjoner.
 • Skrivebeskyttelse av endelig dokumentasjon.
 • Enkelt filsøk via Office 365 søkemotor og Delve.
 • Sikker synkronisering av dokumenter via OneDrive og OneDrive for Business.
 • iPad bruk med muligheter for å markere og skrive på dokumenter.
 • Word Online lar deg også enkelt oversette dokumenter til andre språk.
 • Finnes også i Engelsk versjon.

ShareControl Controller:

 • Gir oversikt over tidsfrister for rapportering-, planprosesser og andre aktiviteter gjennom året i forbindelse med økonomistyringen av selskapet.
 • Sikrer bruk av siste versjon med dokumenter og effektivt å benytte i budsjettprosesser og i resultatmøter med resultatansvarlige.