Nedenfor er en oversikt over forskjellen i de ulike produktene.

Småbedriftsportal

ShareControl Basic

Økonomiportal

ShareControl Finance

Kontraktportal

ShareControl Contract

Styreportal

ShareControl Board

Spissede bibliotek

Mer utdypende og fullstendige, flere metadata og bibliotek som kan anvendes.

Bedriftens interne retningslinjer

Virksomheten kan legge inn sine egne lenker til eksterne og interne ressurser.

Bedriftens interne kalender

Virksomheten kan koble opp Outlook mot en felles kalender som også vises i appen.

Elektronisk signatur (DocuSign)

Det er anledning å abonnere og installere DocuSign på samme området som appen for å få tilgang til DocuSign funksjonaliteter for å enkelt signere dokumenter.

Regnskapsbilag

Et bibliotek hvor regnskapsfører enkelt kan slå opp og finne bilag for bokføring.

Revisoroppslag (PBC liste)

Alle mapper får et PBC punkt som kan benyttes for å gjøre årsoppgjøret enklere for revisor. Det sparer alle tid ettersom man unngår å sende ting på e-post eller lete i mapper og permer.

Oppgaveadministrasjon

Lar administrasjonen enkelt kopiere tidligere oppgaver, og gjenbruke disse i neste periode.

Dokumentasjon intern-kontroll

Tar ut oversikt over hvem som har utført og hvem som har godkjent oppgaver for perioder. Gir dokumentasjon av intern kontroll over finansiell rapportering.

Excel-maler

Avstemminger, spesifikasjoner, lønn og merverdiavgift i excel med utvidede funksjoner som direkte oppdatering mot saldoliste, kopiering fra periode til periode i samme regnark, skifte av språk.

Kunnskapsoppslag

Gir brukere tilgang til relevante lover og bestemmelser.

eIFRS

Utvider kunnskapsoppslaget med lenker mot eIFRS.

“Aktuelle Satser”

Enkel tilgang til Aktuelle Satser fra Revisorforeningen, rett inn i appen.

Skattekalender

Offentlige frister vises i kalender i appen.

Kontraktskalender

Viktige kontrakter som føres inn i kalenderen, vises også i kalenderen som brukere kan synkronisere med sin Outlook.

Styrekalender

Viktige møter som føres inn i kalenderen, vises også i kalenderen som brukere kan synkronisere med sin Outlook.

Kontraktsoversikt

Forsiden lager en oversiktlig tabell over alle kontrakter som ikke har blitt regulert tidsnok, eller kontrakter hvor reguleringsdato nærmer seg.

Møteoversikt

Forsiden lager en oversiktlig tabell over de siste møtene, og fremtidlige møter som ikke er avhold.

Merk at noen forskjeller i innhold kan forekomme på forskjellige språk og versjoner.