Nyheter

IFRS 16 vad är ett leasingavtal

IFRS 16 vad är ett leasingavtal

Upplagt av Ellinor

Vad är ett leasingavtal. Hur ska detta definieras för tillämpning av IFRS 16 Leasing? IFRS 16, vad är ett leasingavtal? Enligt standarden är definitionen ”Ett avtal, eller en del av ett avtal, som överlåter nyttjanderätt för en tillgång (den underliggande tillgången) för en viss tid i utbyte mot ersättning”. Några frågeställningar är avgörande för att […]

Läs mer
IFRS 16 lease

Erfarenheter av IFRS 16 implementering

Upplagt av Ellinor

Detta är ett utdrag ur en artikel som skrevs av vår CEO Terje Glesaaen i samarbete med KPMG-partnern Serge Fjærvoll. Den publicerades i den professionella publikationen “Revisjon og Regnskap”i december 2019. Den första delen är baserad på intervjuer med företag som genomgått en omfattande implementering av IFRS 16 under 2018 och i början av 2019 […]

Läs mer
IFRS 16 Leasing

IFRS 16 Leasing

Upplagt av Ellinor

IFRS 16 Leasing – Share Control kan redovisning och revision. ShareControl IFRS 16 uppfyller alla krav i enlighet med IFRS 16. Enkelt att hantera indexjusteringar Audit Trail Färdig not till årsredovisningen Bryggan mot tidigare redovisningsrekommendation IAS 17 Vår erfarenhet kring leasing gör att Share Control kan bistå med systemstöd. Och konsultationer om hur ni gör […]

Läs mer
Jämförelse av Styrelseportal med andra produkter

ShareControl Styrelseportal tål att jämföras

Upplagt av Ellinor

Styrelseportal håller allt samlat på ett ställe. Hur ser era behov ut för er styrelse och verksamhet? Ta reda på vad som ingår i styrelseportalen. Och jämför sedan med de andra. Välj den produkt som passar just er. Våra produkter utöver Styrelseportal, ShareControl Board Stöd era anställda i deras vardag. För de som är ansvariga […]

Läs mer

Från och med januari 2019 gäller ny leasingstandard IFRS 16 för noterade företag

Upplagt av Alex

Ny leasingstandard IFRS 16 införs. Måste tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019. Som ett resultat av detta så ersätter IFRS 16 tidigare tillämpliga IAS 17. Share Control har utvecklat en lösning, integrerad i Microsoft Office 365. ShareControl IFRS 16. En lösning för hantering av leasingavtal i enlighet med ny leasingstandard IFRS 16. Vi  […]

Läs mer
Ersätt excel för IFRS 16

Därför ska ni ersätta Excel med en lösning för IFRS 16 Leasingavtal

Upplagt av Alex

På grund av nya regler behöver leasingavtal hanteras över tid. Många förlitar sig initialt på en egen modell i Excel. För korrekt hantering av leasingavtal och dess redovisning i enlighet med IFRS 16 så kommer ni att märka över tid att Excel inte är optimalt och inte helt tillförlitligt. Det ska vara enkelt att samla […]

Läs mer