IFRS 16 lösning

ShareControl IFRS 16  är lösningen för att samla in och organisera leasingavtal. 

Framför allt ger det er en överblick och ni får kontroll. I kontrast till att inte ha kontroll och inaktuell data. Hantering av bolagets samtliga leasingavtal. Ger er ännu mer säkerhet. Samt tillhörande aviseringar på när och hur ni ska agera på avtalen. Så lösningen extraherar nyckeldata från kontrakten. Och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16. En annan viktig aspekt är att ShareControl IFRS 16 är utvecklad av revisorer. Och de har tänkt på Audit trail vilket ger trygghet. Nästan alla som lyder under IFRS 16 idag har någon form av lösning. De verkar dock sakna en helhet från avtal till not. Framför allt många lösningar gjorda i Excel. Detta är med säkerhet inte tillförlitligt över tid. Varpå följaktligen en lösning som ger er fullständig kontroll bör användas.

Fördelar med ShareControl IFRS 16 är att ni får

 • Till att börja med effektiv avtalshantering
 • Därefter får ni kontroll
 • Följaktligen bättre uppföljning
 • Slutligen ger det förbättrat resultat

IFRS16

Eftersom lösningen använder SharePoint-metadata, så är grundarbetet viktigt. Och inläsning av nyckeldata i hyresavtal laddas upp i beräkningsmallar. Detta sker vid själva uppsättningen. Och på ett liknande sätt hanteras tillkommande avtal och kontrakt. Poängen är att vara noggrann från början. Så underlättar det framöver. På grund av detta så kan dokument och metadata med fördel låsas efter färdigställandet. Eftersom det går att låsa så kan ni känna er säkra på att ingen data ändras i efterhand. Detaljer om specifika kontrakt lagras tillsammans med nyckeltal och det faktiska kontraktet. Dessutom lagras redovisningsnoteringar. En annan fördel är att innehållet delas enkelt med revisorn. Varpå ni får en effektiv revision av företagets IFRS16-förpliktelser. 

Share Control-produkterna är add-in för Office 365

Detta medför att ni får ut ännu mer av era Office 365 licenser. Ett resultat av detta är att alla SharePoint-funktioner är tillgängligt. Så som till exempel dokumentförhandsvisning, versionslogg, avancerad sökning.

Det ska tilläggas att uppföljning och hantering av andra typer av avtal och kontrakt också kan hanteras i lösningen. Framför allt ger det er en total överblick på samtliga avtal. I båda fallen så har ni allt samlat.

Vi tillhandahåller en extra modul med gränssnitt för integration med ert ERP- och / eller konsolideringssystem. Lösning kan anpassas till varje kund.

Så, kontakta oss. För mer information och / eller en demonstration av Share Control IFRS 16-lösning.

Powered by
Office 365

Galleri

Presentation Video

Funktionalitet


Slutligen en summering av ShareControl IFRS 16:

 • Till att börja med så är lösningen är framtagen av revisorer
 • Därför är det enkelt att göra Audit trail
 • Systematiserar och samlar in data från leasingavtal
 • Som ett resultat av insamling av data så sker beräkning av hyresavtal och övriga poster
 • Varpå översikt över optionsutnyttjandedatum och justeringsdatum synliggörs
 • Ännu mer säkert med lässkydd för slutförd dokumentation
 • Som en add-in till SharePoint så får ni alla sökmöjligheter tillgängligt
 • Inte att förglömma åtkomst till dokument via SharePoint-appen för mobila enheter
 • Med fördel laddas andra kontrakt upp för att få ett komplett avtals arkiv
 • Följaktligen möjligheten att lägga till egna interna riktlinjer
 • Avslutningsvis så kan det länkas till webbsidor ni använder i ert dagliga arbete