IFRS 16 lösning

ShareControl IFRS 16  är lösningen för att samla in och organisera leasingavtal. 

Framför allt ger det er en överblick och ni får kontroll. I kontrast till att inte ha kontroll och inaktuell data. Hantering av bolagets samtliga leasingavtal. Ger er ännu mer säkerhet. Samt tillhörande aviseringar på när och hur ni ska agera på avtalen. Så lösningen extraherar nyckeldata från kontrakten. Och utför beräkningar i enlighet med IFRS 16. En annan viktig aspekt är att ShareControl IFRS 16 är utvecklad av revisorer. Och de har tänkt på Audit trail vilket ger trygghet. Nästan alla som lyder under IFRS 16 idag har någon form av lösning. De verkar dock sakna en helhet från avtal till not. Framför allt många lösningar gjorda i Excel. Detta är med säkerhet inte tillförlitligt över tid. Varpå följaktligen en lösning som ger er fullständig kontroll bör användas.

Fördelar med ShareControl IFRS 16 är att ni får

 • Till att börja med effektiv avtalshantering
 • Därefter får ni kontroll
 • Följaktligen bättre uppföljning
 • Slutligen ger det förbättrat resultat

IFRS16

Eftersom lösningen använder SharePoint-metadata, så är grundarbetet viktigt. Och inläsning av nyckeldata i hyresavtal laddas upp i beräkningsmallar. Detta sker vid själva uppsättningen. Och på ett liknande sätt hanteras tillkommande avtal och kontrakt. Poängen är att vara noggrann från början. Så underlättar det framöver. På grund av detta så kan dokument och metadata med fördel låsas efter färdigställandet. Eftersom det går att låsa så kan ni känna er säkra på att ingen data ändras i efterhand. Detaljer om specifika kontrakt lagras tillsammans med nyckeltal och det faktiska kontraktet. Dessutom lagras redovisningsnoteringar. En annan fördel är att innehållet delas enkelt med revisorn. Varpå ni får en effektiv revision av företagets IFRS16-förpliktelser. 

Välj mellan standard-och Pro-lösningen:
ShareControl IFRS 16 Standard

Innehåller som beskrivits ovan och med nyheter så som:

 • Beräknar eventuell resultateffekt på modifierade avtal som är uppsagda och där beräkningen av effekten önskas tidigare än vid själva upphörandet
 • Möjliggör indexregleringar vid en tidigare tidpunkt än vid själva betalningen av den nya avgiften. Till exempel att nuvärdet av indexreglering som gäller från januari 2020 och där effekten på leasingåtagandet önskas redan i december 2019
 • Registrering av eventuella framtida nya avtal och kontrakt som diskuterats men ej beslutats (ligger som utkast och kommer att inkluderas i ändringsloggen)
 • Hantering av förvärv (IFRS 3) där leasingåtagandet beräknas vid annan tidpunkt än själva startdatum
 • Användarhandbok finns tillgänglig direkt i lösningen

ShareControl IFRS 16 Pro

Innehållet i Pro utöver ShareControl IFRS 16 standard är:

 • Funktion för massuppdaterings relaterat till indexreglering
 • Power BI-lösning med analyser och rapporter samt enklare åtkomst till kontrakt, metadata och beräkningar
 • Funktion för budget och prognos

Andra tillägg som kan tillhandahållas med vår lösning:

Integration

Integrationsgränssnitt till ert redovisnings-och konsolideringssystem, vilket anpassas för respektive kund.

Billeasing

Billeasinglösning som underlättar hanteringen av underliggande tillgång och terminering av dessa. Detta lämpar sig för kunder med många avtal från leasingföretag som tex. Autolease, LeasePlan, SB1 Finance, etc.

Vid hantering av billeasing så är det mycket att hålla reda på. Och mycket data som ska hanteras. Ni får en koppling till billeasingföretaget. Där alla justeringar hanteras per automatik. Varpå det rapporteras in till er. Det som är av vikt är att rätt uppgifter rapporteras. I enlighet med IFRS 16. Som ett resultat får ni en samlad översyn av era leasingavtal. Share Control har en väl fungerande lösning. Används av flertalet kunder och gör deras hantering av billeasing betydligt enklare.

Share Control-produkterna är add-in för Office 365

Detta medför att ni får ut ännu mer av era Office 365 licenser. Ett resultat av detta är att alla SharePoint-funktioner är tillgängligt. Så som till exempel dokumentförhandsvisning, versionslogg, avancerad sökning.

Det ska tilläggas att uppföljning och hantering av andra typer av avtal och kontrakt också kan hanteras i lösningen. Framför allt ger det er en total överblick på samtliga avtal. I båda fallen så har ni allt samlat.

Vi tillhandahåller en extra modul med gränssnitt för integration med ert ERP- och / eller konsolideringssystem. Lösning kan anpassas till varje kund.

Så, kontakta oss. För mer information och / eller en demonstration av ShareControl IFRS 16.

Powered by
Office 365

Galleri

Presentation Video

Funktionalitet


Slutligen en summering av ShareControl IFRS 16:

 • Till att börja med så är lösningen är framtagen av revisorer
 • Därför är det enkelt att göra Audit trail
 • Systematiserar och samlar in data från leasingavtal
 • Som ett resultat av insamling av data så sker beräkning av hyresavtal och övriga poster
 • Varpå översikt över optionsutnyttjandedatum och justeringsdatum synliggörs
 • Ännu mer säkert med lässkydd för slutförd dokumentation
 • Som en add-in till SharePoint så får ni alla sökmöjligheter tillgängligt
 • Inte att förglömma åtkomst till dokument via SharePoint-appen för mobila enheter
 • Med fördel laddas andra kontrakt upp för att få ett komplett avtals arkiv
 • Följaktligen möjligheten att lägga till egna interna riktlinjer
 • Avslutningsvis så kan det länkas till webbsidor ni använder i ert dagliga arbete