ShareControl tål att jämföras

ShareControl Produkttabell

Hur ser era behov ut för er verksamhet. Ta reda på vad som ingår och välj det som passar just er. Visste du till exempel att både ShareControl Contract och ShareControl IFRS 16 ger dig full kontroll på alla era kontrakt och avtal.

Produkttabell

ShareControl tål att jämföras

ShareControl Produkttabell Hur ser era behov ut för er verksamhet. Ta reda på vad som ingår och välj det som passar just er. Visste du till exempel att både ShareControl Contract och ShareCont...

Därför ska ni ersätta Excel med en lösning för IFRS 16 Leasingavtal

För hantering av leasingavtal och dess redovisning i enlighet med IFRS 16 så kommer ni att märka över tid att Excel inte är optimalt och inte helt tillförlitligt. Det ska vara enkelt att saml...

Från och med januari 2019 gäller IFRS 16 för publika bolag

Från 1 januari 2019 är alla noterade företag skyldiga att följa IFRS 16, och för detta behöver de en lösning. IFRS 16 ersatte tidigare tillämpliga IAS 17 och måste tillämpas för räkenskaps...