ShareControl Styrelseportal tål att jämföras

Styrelseportal håller allt samlat på ett ställe. Hur ser era behov ut för er styrelse och verksamhet? Ta reda på vad som ingår i styrelseportalen. Och jämför sedan med de andra. Välj den produkt som passar just er.

Våra produkter utöver Styrelseportal, ShareControl Board

Stöd era anställda i deras vardag. För de som är ansvariga för kontrakt- och affärsdokumentation med ShareControl Contract. Få kontroll över företagets kontrakt och affärsdokument. Visste du att ShareControl Contract och ShareControl IFRS 16 ger full kontroll. Och ger en komplett överblick över alla företagets avtal och kontrakt? Se vår produkttabell för vad som är rätt lösning för er.

Vi ger er kontroll, överblick och ni kommer att spara tid.

Produkttabell

ShareControl Styrelseportal tål att jämföras

Styrelseportal håller allt samlat på ett ställe. Hur ser era behov ut för er styrelse och verksamhet? Ta reda på vad som ingår i styrelseportalen. Och jämför sedan med de andra. Välj den prod...

Därför ska ni ersätta Excel med en lösning för IFRS 16 Leasingavtal

På grund av nya regler behöver leasingavtal hanteras över tid. Många förlitar sig initialt på en egen modell i Excel. För korrekt hantering av leasingavtal och dess redovisning i enlighet med I...

Från och med januari 2019 gäller ny leasingstandard IFRS 16 för noterade företag

Ny leasingstandard IFRS 16 införs. Måste tillämpas för räkenskapsår som börjar 1 januari 2019. Som ett resultat av detta så ersätter IFRS 16 tidigare tillämpliga IAS 17. Share Control har ut...