ShareControl Servicepakke

Vi tilbyr servicepakker som sikrer dere kvartalsvis bistand og støtte fra oss. Dere kan velge mellom ulike servicepakker til en fast pris med gitt antall timer fordelt på regnskapsfaglig og teknisk støtte fra oss. Antall timer utover avtalte timer i kvartalet faktureres med normal timepris. Ubenyttede timer et kvartal rulles over til neste kvartal for bruk så sant innen samme avtaleperiode og kalenderår for kontrakten. Avregning foretas ved utgang lisensperiode og 31.12.

Servicepakker:

  • Pakke med 3 timer kr 4 200  per kvartal
  • Pakke med 6 timer kr 7 500  per kvartal
  • Pakke med 9 timer kr 11 000 per kvartal

Bestill >>