ShareControl Servicepakke

Vi tilbyr servicepakker som sikrer dere kvartalsvis bistand og støtte fra oss. Dere kan velge mellom ulike servicepakker til en fast pris med gitt antall timer fordelt på regnskapsfaglig og teknisk støtte fra oss.

Våre servicepakker:

  • Pakke 1–3 timer kr 4 200  pr. kvartal
  • Pakke 2–6 timer kr 7 500  pr. kvartal
  • Pakke 3–9 timer kr 11 000 pr. kvartal

Antall timer utover avtalte timer i kvartalet faktureres med normal timepris. Det er mulig å tilpasse servicepakken kvartalsvis.

Bestill >>