ShareControl Contract

ShareControl Contract er et kontraktsystem i Office 365 for avtaler med kontraktstyring og oppfølging av alle kontrakter og avtaler. Med aktiv oppfølging av kontrakter kan selskapet redusere løpende kostnader og redusere risiko for manglende fornyelser av kritiske avtaler. Løsningen gir en sikker og strukturert arbeidsplass for kontrakthåndtering.

ShareControl Contract gir god samhandling og oversikt over løpende reguleringstidspunkt for kontrakter, hvem som har ansvar for oppfølging og oppgavedeling.

ShareControl Contract gir dere også tilgang til et Kunnskapsoppslag med de relevante lover og bestemmelser for det område dere jobber med.

Vårt kontraktsystem gir dere en samlet oversikt over selskapets avtaleforpliktelser. Varsler om når og hvordan avtalene skal reguleres. Med aktiv oppfølging av kontrakter og kontrakter kan selskapet øke kontrollen og redusere kostnadene.

ShareControl kontraktsystem gir dere kontroll over kontraktstyringen

– Trygt og strukturert sted for kontraktstyring og fremfor alt er alle kontrakter samlet på ett sted
– Tydelig oversikt over avtalevilkårene, og dere kan handle i tide
– Definer hvem som er ansvarlig for å overvåke avtalene
– Gir mulighet for å fordele oppgaver og ansvar til en annen person for videre behandling og kontroll

Funksjonalitet

ShareControl Contract for Office 365:

 • Gir god oversikt over løpende kontraktsforpliktelser, reguleringstidspunkt og hvem som har ansvar for oppfølging.
 • Kontraktdokumentasjon er lett tilgjengelig ved en strukturert lagring av filer med bruk av metadata.
 • Kontraktkalender over viktige reguleringstidspunkt og mulighet til å legge inn egne.
 • Tilgang til Kunnskapsoppslag med relevante lover og bestemmelser.
  Innhold oppdateres løpende i samarbeid med advokatselskapet DLA Piper – et av verdens største advokatselskap.
 • Mulighet for å lenke inn selskapets interne retningslinjer som f.eks. Fullmaktsmatrise for innkjøp, Retningslinjer for større innkjøp, m.m.
 • Integrasjon mot flere leverandører av elektronisk signatur som f.eks. DocuSign.
 • Enkelt å ta ut kontraktsdata i Excel.
 • Enkel tildeling og behandling av oppgaver.
 • Versjonslogg av dokumenter lar deg hente tilbake eldre versjoner.
 • Skrivebeskyttelse av endelig dokumentasjon.
 • Enkelt filsøk via Office 365 søkemotor og Delve.
 • Sikker synkronisering av dokumenter via OneDrive og OneDrive for Business.
 • iPad bruk med muligheter for å markere og skrive på dokumenter.
 • Word Online lar deg også enkelt oversette dokumenter til andre språk.
 • Finnes også i engelsk og svensk versjon.

Bestill en demo