Avtalesystem med ShareControl Contract

Kontrakthåndering og avtalehåndtering for oversikt og kontroll

Avtaler og kontrakter som går videre over tidsfrister eller usynkroniserte kjøp fra forskjellig avdelinger gjør at bedriften kaster bort penger og tid unødvendig. Med ShareControl Contract avtalesystem har selskapet et kontrakt- og avtalesystem som gir kontroll og oversikt. Dette reduserer driftskostander og risikoen for at kritiske avtaler ikke blir fornyet.

 • Meldinger om når og hvordan avtaler skal følges opp
 • Prognose og analyser av kontrakter 
 • Valutaomregning
 • Budsjettvaluta
 • E-post varsling for nøkkeldatoer
 • Elektronisk signering
 • Lett å tildele oppgaver og ansvar for kontraktsoppfølging
 • Enkel tilgang – alle avtaler samlet på et trygt og godt strukturert sted
 • Mulighet for å trekke ut kontraktsdata fra Excel
 • Kunnskapsbase med relevante lover og regler – i samarbeid med advokatfirmaet DLA Piper
 • Enkel installasjon og filsøk pluss sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365

Microsoft 365 add-ins og ShareControl Contract – slik fungerer avtalesystemet

ShareControl Contract er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

Få oversikt over bedriftens avtaler med et moderne avtalesystem

Bestill en demo