ShareControl Finance

– effektiv økonomiavdeling

ShareControl Finance er en løsning for bedriftens økonomiavdeling. Få kontroll med dokumentasjon ved årsoppgjør, periodeavslutninger og oversikt over andre forretningsdokumenter. Løsningen gir oversiktlige arkiver ved hjelp av tilrettelagte strukturer i Sharepoint Office 365. Effektiviser økonomiavdelingen sine arbeidsprosesser og skap bedre samhandling og god internkontroll med selskapets arbeidsdokumenter og rapportering.

I løsningen organiseres all dokumentasjon som er nyttige og som benyttes ved regnskapsrapportering og årsoppgjør. Det er enkelt å kopiere og gjenbruke tidligere dokumentasjon i oversiktlige arkiver. Med Share Control sine avstemmingsmaler får dere tilgang til ryddig avstemming av hovedbok og resultatkonti. Dere har videre tilgang til Aktuelle satser fra Revisorforeningen og linker til relevante lover og bestemmelser.

 • Effektiviser arbeidsprosesser ved perioderapportering
 • Skap bedre samhandling
 • Få god internkontroll og arbeidsflyt

Løsningen installeres på deres Office 365 plattform, noe som gjør det enkelt å dele dokumenter med kollega, regnskapsfører og revisor på en kontrollert og strukturert måte.

Funksjon for oppgavebehandlingen med tidsfrister gir mulighet for god internkontroll og gode prosesser for medarbeidere og ledere ved periodeavslutning og rapportering.

Prepared-by-Client (PBC) listen til bedriftens revisor kan innarbeides i løsningen. Det er da enkelt for revisor gjennom et årsoppgjør å finne dokumentasjon og status på arbeidsprosessen. Dokumentasjonen arkiveres hos bedriften og dere unngår problemer med versjoner av dokumenter og menger av e-post.

ShareControl Controller er en løsning for økonomi- og resultatansvarlige for oppfølging av budsjetter og prognoser for en virksomhet. Hensikten er å skape resultater ved effektiv oppfølging ovenfor selskapets resultatansvarlig. Har økonomiavdeling kontroll over løpende resultater og prognoser for virksomheten, kan en raskere igangsette tiltak som bedrer selskapets resultater.

 

Funksjonalitet

ShareControl Finance for Office 365:

 • Få kontroll på felles dokumenter med en fleksibel, men forhåndsdefinert mappestruktur, bruk av metadata for gjenfinning.
 • Oppgavebehandling med tidsfrister slik at alle medarbeidere har oversikt over oppgavene i periodeavslutning.
  Leder godkjenner oppgaver. Dette dokumenterer internkontroll ved finansiell rapportering.
 • Oppgaveadministrasjon lar deg kopiere oppgaver, mapper og filer fra en periode til neste i en operasjon. Effektiviserer arbeidet.
 • Finanskalender over offentlige frister med mulighet å legge inn egne datoer.
 • Tilgang til Kunnskapsoppslag med relevante lover, bestemmelser og aktuelle satser.
 • Mulighet for å lenke inn interne retningslinjer som f.eks. Økonomihåndbok, Fullmaktmatriser, Budsjettguide, og nettsider du bruker i daglig arbeid, m.m.
 • Vårt revisoroppslag som viser status på utarbeidelsen av dokumentasjon, og effektiviserer arbeidet med revisor.
  Revisjonsselskapenes Prepared-by-Client (PBC) liste er innarbeidet slik at det er enkelt for revisor å finne dokumentasjonen og status på denne.
 • Kunnskapsoppslag med eIFRS lenker.
 • Versjonslogg av dokumenter lar deg hente tilbake eldre versjoner.
 • Skrivebeskyttelse av endelig dokumentasjon.
 • Enkelt filsøk via Office 365 søkemotor og Delve.
 • Sikker synkronisering av dokumenter via OneDrive og OneDrive for Business.
 • iPad bruk med muligheter for å markere og skrive på dokumenter.
 • Word Online lar deg også enkelt oversette dokumenter til andre språk.
 • Finnes også i Engelsk versjon.

ShareControl Controller:

 • Gir oversikt over tidsfrister for rapportering-, planprosesser og andre aktiviteter gjennom året i forbindelse med økonomistyringen av selskapet.
 • Sikrer bruk av siste versjon med dokumenter og effektivt å benytte i budsjettprosesser og i resultatmøter med resultatansvarlige.

 

Effektiv økonomiavdeling

Bestill en demo