ShareControl Finance

– effektiv økonomiavdeling jobber sammen

Regnskap og kvartalsrapportering krever strukturert arbeid som begynner i tide og involverer store deler av økonomiavdelingen. ShareControl Finance hjelper deg med å administrere arbeidet, delegere oppgaver, sette tidsfrister og velge personer som er ansvarlige for forskjellige oppgaver.

  • Bedre samarbeid – del dokumenter og følg opp status på oppgaver
  • Oppgavehåndtering med tidsfrister – alle har oversikt over oppgavene sine
  • Enkelt å dele informasjon med en regnskapsfører på en strukturert måte
  • Kontroll og godkjenning av oppgaver
  • Intern kontroll av dokumenter og rapporter
  • Revisjonsrapport med status på dokumentasjonen
  • Enkel installasjon og filsøk pluss sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365

 

Microsoft 365 add-ins og ShareControl Finance – slik fungerer det

ShareControl Finance er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

  • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
  • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

For en mer effektivt økonomiavdeling

Bestill en demo