ShareControl IFRS 16

ShareControl Contract & IFRS 16 er en programvare for å følge opp IFRS 16 leieavtaler og utføre beregninger i samsvar med IFRS 16 Leases standarden.

Med vår løsning for IFRS 16 leieavtaler får dere en oversikt og kan forvalte selskapets leieavtaler og forpliktelser. Løsningen trekker ut nøkkeldata fra kontraktene og utfører beregninger i samsvar med IFRS standarden.

Løsningen benytter en guidet registrering som kontrollerer nødvendig datagrunnlag i SharePoint. Datagrunnlaget for leieavtalen  lastes så opp i beregningsmaler. Beregningsgrunnlaget og metadata kan låses etter ferdigstillelse for senere revisjon. Dokumenter og annen relevant informasjon kan lagres sammen med nøkkeldata for den faktiske kontrakten. Del løsningen med revisor og få en effektiv revisjon av selskapets løpende IFRS 16 forpliktelser. Vår løsning for IFRS 16 leieavtaler gir full kontroll over nye leieavtaler og for løpende endringer.

Vi leverer en løsning for IFRS 16 leieavtaler som:

 • Gir kontroll og forutsigbarhet
 • Gir effektiv håndtering av leieavtaler og kontrakter
 • Forenkler oppfølging av selskapets nøkkeltall
 • Viser oversikt over endringer, oppsett for avstemming og noter til regnskaper
 • Er basert på Microsoft Office 365-plattformen
  • ikke er «stand-alone» løsning – men kan nytte alle produkter i Microsoft familien
  • Power BI med grensesnitt mot Contract & IFRS 16
  • sikkerhet, bruk, personvern, lagring, tilgangsadministrasjon levert fra Microsoft
  • alle data og dokumenter lagres på deres Office 365 og ingenting hos oss
  • ingen GDPR problematikk ved vår tjeneste
  • utnytter all Microsoft løpende utvikling på SharePoint, Power BI, Office 365, etc.
 • Er enkel å installere og tilpasse, så dere kommer svært raskt i gang med data i løsningen
 • Er brukervennlig og transparent løsning med veiledning gjennom hele prosessen
 • Hvor vi kan effektivt importerer og kvalitetssikrer kontraktsdata ved oppstart for dere
 • Er en anerkjent IFRS 16 modul
 • Tilbys sammen med sterk fagkompetanse i vårt ShareControl team
 • Er enkel å integrere mot regnskap- og konsolideringsløsninger
 • Leveres som en tjeneste med fleksibel bindingstid 1+1 år, og med 1 mnd oppsigelse
 • Har gode brukerreferanser

Løsningen installeres på deres Office 365 plattform og tilpasninger er enkelt å gjøre. Vi importerer gjerne kontraktdata for dere med en påfølgende kvalitetssikring. På den måten kommer dere raskt i gang. Oppfølging og forvaltning av andre type kontrakter kan også gjøres i løsningen. Vi leverer også en tilleggsmodul med grensesnitt for integrasjon med kundens regnskaps- og/eller konsolideringssystem som kan tilpasses hver enkelt kunde.

Vår løsning for IFRS 16 leieavtaler anvender SharePoint i Office 365 og fremhever nyttige funksjoner som for eksempel forhåndsvisning av dokumenter, versjonslogg, avansert søk og deling med eksterne brukere. Løsningen er også tilgjengelig som en SharePoint-app på din mobil telefon eller nettbrett.

 

Velg mellom Standard og Pro løsningen:

ShareControl IFRS 16 Standard

Inneholder som beskrevet ovenfor og nå med nyheter som funksjonalitet:

 • Kontrakter som er terminert gjennom en modifisering hvor gevinst og tap i visse tilfeller skal regnskapsføres på et tidligere tidspunkt enn når leiebetalinger avsluttes
 • Muliggjør indeksreguleringer på et tidligere tidspunkt enn betalingstidspunkt for ny leie. For eksempel at nåverdi av indeksregulering som betales i januar 2020 og der effekt på leieretteiendel og leieforpliktelse ønskes allerede i desember 2019
 • Nye kontrakter vises nå som utkast før de besluttes publisert (og vil fra da inngå i endringsloggen).
 • Oppkjøp (IFRS 3) ved å kunne legge inn tidspunkt for oppkjøp hvor leieretteiendel og leieforpliktelse regnskapsføres til dette tidspunkt uavhengig av kontraktens startdato
 • Brukerveiledningen er tilgjengelig direkte i løsningen

ShareControl IFRS 16 Pro

Innehold i Pro utover IFRS 16 Standard:

 • Funksjonalitet for masseoppdatering ved indeksreguleringer som forenkler arbeidet
 • Power BI løsning med Dashboard for analyser, rapporter, samt enklere tilgang til kontrakter, metadata og kalkulasjoner
 • Budsjett og prognose modul/funksjonalitet
 • Fullstendige noter for bruksretteiendeler (Akkumulert kost og akkumulerte av- og nedskrivninger)
 • Registering av alle typer utleiekontrakter

Se en kort demo: ShareControl IFRS 16 Pro and Car lease

Andre tillegg som kan leveres med vår løsning:

 • Integrasjongrensesnitt til kundens regnskaps- og konsolideringssystem (kan tilpasses hver enkelt kunde)
 • Billease-løsning med opplastning direkte fra rapportering fra leasingselskapene, gjør det enklere å håndtere tilgang og terminering av leieavtaler. Denne er svært besparende for selskaper med mange leieavtaler fra leasingselskap som Autolease, Leaseplan, SB1 Finans, etc.

Funksjonalitet

ShareControl IFRS 16 for Office 365:

 • System for IFRS 16 beregninger og tilgang til underliggende leieavtaler og relevant dokumentasjon
 • Løsningen beregner også IFRS 16 forpliktelser for avtaler som går under finansiell lease
 • Løsning for oppfølging av alle type kontrakter, får samlet avtale- og kontraktsadministrasjon på ett sted
 • Varsler tidspunkt for indeksreguleringer, utøvelse av opsjoner, terminering og fornyelser
 • Regnskapsintegrasjon med alle ERP- og konsolideringssystem
 • Oppsett som viser endringer i perioden, avstemminger og noteopplysninger
 • Mange søke og filtermuligheter
 • Budsjettmodul og Power BI løsning for analyse og lett tilgang til kontrakter
 • Mulighet til å legge egne interne retningslinjer og lenker til nettsider dere bruker ofte
 • Kunnskapsbase med eIFRS-koblinger.

Kontakt oss for en demonstrasjon og mer informasjon om vår løsning for IFRS 16 leieavtaler.