ShareControl IFRS 16 vs Excel – her er fordelene

 

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet med andre systemer eller egne Excel modeller.

– Vi som jobber i Share Control har bakgrunn innen revisjon og konsernrapportering, så vi forstår kundenes behov og kan svare på tekniske spørsmål fra deres utgangspunkt, sier Terje Glesaaen, daglig leder i Share Control.

 

Mange selskap bruker fremdeles proprietære modeller i Excel som en selv har utviklet for beregning og rapportering av IFRS 16. ShareControl IFRS 16 gir riktig rapportering og støtte i økonomi- og forretningsstyring,  som oppfølging av kontrakter og effektiv dokumenthåndtering. Løsningen har også  mange andre funksjoner som ikke kan gjøres på egen hånd. I tillegg er det en løsning for kvalitetskontroll av beregningene.

– Systemet garanterer riktige beregninger og rapportering, en annen stor fordel er at ingen data lagres eksternt.

Share Control er installert som et tillegg, ganske enkelt uttrykt som en app, på toppen av Microsoft 365 som foredler og strukturerer funksjonaliteten som allerede finnes i Microsoft 365. Alt lagres derfor på SharePoint, Microsoft 365 lagringsplass. Av den grunn er det enkelt å flytte data uten å risikere tap av data.

– Vi ser at flere og flere begynner å se etter applikasjoner som kan plasseres på toppen av Microsoft 365, fordi det er lettere å administrere programmene selv.

Det er kostnadseffektivt for brukeren da det krever mindre administrasjon, og siden beregningene gjøres i en egen beregningsmodell, er det enkelt å navigere og eventuelle feil kan oppdateres raskt. I tillegg går beregningene raskere og kan håndtere tusenvis av kontrakter samtidig i “gruppekalkulatorer”.

– Vår erfaring er at kundene tilpasser seg veldig raskt løsningen og når systemet først er installert, går alt automatisk. For de som trenger det er vi for hånden, men vi har også en guide som er enkel å bruke.

 

IFRS 16

Konsekvensen av Korona pandemien har medført at mange avtaler vil bli reforhandlet og endringer må registreres i samsvar med IFRS 16. Et godt system vil kunne håndtere dette på en effektiv og korrekt måte.

– Det vil være en utfordring for mange selskap å implementere endringene. Med vår løsning er det enkelt å gjøre rettelser uten å måtte endre mange forskjellige steder. En annen fordel med en tredjepartsleverandør som Share Control er at du unngår at en enkelt person har hele beregningsfilen lagret lokalt hos vedkommende. Det er også fordeler ved at Share Control allerede har mange kunder som bruker systemet.

– Vi har over 500 brukere, hvorav mange er store selskaper. Dette betyr at vi stadig mottar tilbakemeldinger og gjør forbedringer. Brukerne betaler for kontinuerlig å lage nye versjoner, oppdateringer og sørge for at alt fungerer som det skal. IFRS 16 er komplisert og jobben vår er ganske enkelt å følge med på hva som skjer, sier Terje Glesaaen, daglig leder i Share Control.

 

Les mer om ShareControl IFRS 16 vs Excel her

Forecast/prognose og analyser av kontrakter

Vi har utviklet et budsjett- og analyseverktøy som Excel-rapport basert på Excel VBA modellen vår for IFRS 16 beregninger.  Legg inn de avtalte eller forventede betalinger i ShareControl IFRS 1...

Vanskelig å velge IFRS 16-programvare?

Leieavtaler og leasingavtaler påvirker balansen din. Men hvordan beregner man disse effektene med mange kontrakter og stadige endringer? Denne oppgaven kan være store, spesielt med tanke på at leas...

Bruk ShareControl IFRS 16 istedenfor for Excel for dine IFRS 16 forpliktelser – det er mange fordeler

Vår ShareControl IFRS 16 vs Excel gir korrekte data, lite administrasjon og bidrar til en enkel måte å håndtere IFRS 16 på. Det er mange fordeler ved å bruke ShareControl IFRS 16 sammenlignet me...