ShareControl IFRS 16

– få oversikt og effektiv beregning av deres leieavtaler

Få kontroll, oversikt og effektiv håndtering av alle leasingavtaler – fra leieavtaler for kontorer til leasing av firmabiler. Programvaren henter nøkkeldata fra alle kontrakter og utfører beregninger i samsvar med IFRS 16-standarden.

 • Enkel administrasjon og kontroll av selskapets leieavtaler og IFRS 16 forpliktelser
 • Påminnelse om fornyelser, indeksjusteringer, opsjoner m.m
 • Komplett beregning av IFRS 16 størrelser
 • Inkluderer noteopplysninger, endringslogg og spesifisering av endringsbalansen
 • Valutahåndtering både for kontrakter i en annen valuta og konsolidering av utenlandske enheter
 • Integrering med regnskaps og konsolideringssystem (tilleggsprodukt)
 • Automatisk indeksregulering for kunder med mange leieavtaler
 • Funksjonalitet for oppkjøp av selskaper
 • Mulighet for beregning av dagsrater
 • Automatisk revisjonsspor, lett for revisor å revidere
 • Integrasjoner med BI-systemer for å lage dashboards
 • Enkel installasjon og filsøk pluss sikker lagring og brukeradministrasjon i Microsoft 365.

 

ShareControl IFRS 16 Pro – for ytterligere støtte til virksomheten

 • Power BI-løsning – analyser og rapporter og forenklet tilgang til kontrakter, metadata og beregninger
 • Budsjett og prognose
 • Opplysning om bruksrett eiendel (akkumulert kostnad og akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger)
 • Registering av leieavtaler som utleier eller fremleie
 • Mulighet for å korrigere feil i tidligere perioder med akkumulert effekt i valgt regnskapsperiode
 • Mulighet for 4-4-5 rapportering

ShareControl IFRS 16 Billeasing – for dere med flåteavtaler fra utleieselskap for biler så vel som maskiner

 • Automatisk integrasjon med bilutleieselskapet
 • Tilrettelegger for forvaltning av underliggende eiendeler og avslutning av disse
 • Endringer i avtalene håndteres og rapporteres automatisk
 • Samlet oversikt og beregning av alle leasingavtaler

Microsoft 365 add-ins og ShareControl IFRS 16 – slik fungerer det

ShareControl IFRS 16 er en add-in til Microsoft 365. Enkelt sagt, det er som en app som legges til på toppen av Microsoft 365-abonnementet du allerede har. Dette betyr at alle data lagres på Microsoft og deres lagringsløsning SharePoint.

 • Full kontroll over deres data lagret i Microsoft 365
 • Dere eier alle rettigheter og har fullt eierskap til dataene som er lagret

Hold orden på leieavtalene dine

Bestill en demo