Vi tror på enklere hverdag

Vi skaper en enklere hverdag for økonomiavdelinger og ledergrupper i store og små selskaper. Dette gjør vi ved å levere rimelig og brukervennlig programvare som er basert på bred kunnskap og erfaring innen økonomi- og forretningsstyring.

Vi tror på:

  • Ordentlig, tydelig og tilgjengelig informasjon. Det skaper trygge og økonomisk forsvarlige selskaper og et godt samfunn.
  • At alt skal gjøres med høy kvalitet. Det gjør vanskelige prosesser effektive og gir beslutningstakere i økonomiavdelinger, i ledergrupper eller i selskaper sikkerhet og kontroll over selskapets regnskap.
  • Deling av kunnskap skaper engasjement og øker kompetansen til kundene våre.

 

HMS-politikk

Share Control skal gjennom gode relasjoner til sine medarbeidere, kunder, leverandører og samfunnet rundt seg, skape vekst og varige verdier.

Mennesket er Share Control’ viktigste ressurs. Share Control skal være en sikker arbeidsplass, hvor medarbeiderne med forventning ser fram til å komme på jobben for å arbeide. Herunder skal vi forebygge risikoen for skader og sykdom gjennom en aktiv bruk av risikovurderinger i alle prosesser. Det skal jobbes aktivt med å frembringe god helse på alle nivåer i organisasjonen.

Share Control skal arbeide kontinuerlig med å bedre det ytre miljøet, gjennom blant annet å redusere restavfallsmengden til et minimum. Vi skal fokusere på våre miljøaspekter, bidra til å redusere miljøbelastninger og klimautslipp.

Alle medarbeidere skal være delaktige i vårt helse- miljø- og sikkerhetsarbeid, og ta ansvar for å sikre at det oppnås kontinuerlige og målbare forbedringer.

FNs bærekraftmål skal være veiledende for våre beslutninger.

Share Control skal tilfredsstille kravene i ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018 samt alle relevante lover, forskrifter og andre HMS  krav gitt Share Control i kontraktsform.

Nullskadefilosofien skal gjelde for alle Share Control’ aktiviteter.